پیل سوختی، یکی از مهم ترین کاربردهای غشای نفیون

پیل سوختی، یکی از مهم ترین کاربردهای غشای نفیون

زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه یکی از کاربردهای مهم محلول و غشای نفیون و فلمیون که به غشاهای پرفلوئوروسولفونیک اسید (PFSA) نیز مشهورند در حوزه انرژی، استفاده از آن‌ها در یک پیل‌ سوختی است. لذا لازم است ابتدا ساختار و نحوه عملکرد پیل‌ سوختی به‌اختصار توضیح داده شود. پیل سوختی  چیست؟ پیل...

ادامه مطلب...