غشاء نفیون

در غشاء نفیون از مهم ترین ویژگی های پلیمر مهمترین بخش آن است.

نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • غشای نفیون NM-110

  • ضخامت: 254 میکرون
  • وزن اکی والان: 1100 میلی اکی والان بر گرم
  • برش محصول در ابعاد 1%± در رطوبت نسبی 50%

  لطفا برای اندازه‌های خاص غشای نفیون NM-110 و قیمت آن با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

   

  950,000 تومان
 • غشای نفیون NM-115

  • ضخامت: 127 میکرون
  • وزن اکی والان: 1100 میلی اکی والان بر گرم
  • برش محصول در ابعاد 1%± در رطوبت نسبی 50%

  لطفا برای اندازه‌های خاص غشای نفیون NM-115 و قیمت آن با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

   

  670,000 تومان
 • غشای نفیون NM-117

  • ضخامت: 178 میکرون
  • وزن اکی والان: 1100 میلی اکی والان بر گرم
  • برش محصول در ابعاد 1%± در رطوبت نسبی 50%

  لطفا برای اندازه‌های خاص غشای نفیون NM-117 و قیمت آن با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

   

  765,000 تومان
 • غشای نفیون NM-211

  • ضخامت: 25 میکرون
  • وزن اکی والان: 1100 میلی اکی والان بر گرم
  • برش محصول در ابعاد 1%± در رطوبت نسبی 50%

  لطفا برای اندازه‌های خاص و قیمت آن با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

   

  585,000 تومان
 • غشای نفیون NM-212

  • ضخامت: 51 میکرون
  • وزن اکی والان: 1100 میلی اکی والان بر گرم
  • برش محصول در ابعاد 1%± در رطوبت نسبی 50%

  لطفا برای اندازه‌های خاص غشای نفیون NM-212 و قیمت آن با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

   

  585,000 تومان
شما فقط این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: